LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 6
Praca przy obsłudze zmechanizowanych narzędzi typu młot pneumatyczny, wiertarka udarowa lub szlifierka elektryczna może wywołać

A.
B.
C.
D.