LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 17
Jeśli w wyniku wypadku przy pracy nastąpiło trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, to zespół powypadkowy powinien

A.
B.
C.
D.