LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 23
Zgodnie z kodeksem pracy badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku

A.
B.
C.
D.