LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 3
Aktywizującą metodą nauczania podczas szkoleń z zakresu bhp jest

A.
B.
C.
D.