LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 18
Środkiem dydaktycznym podczas szkolenia okresowego bhp jest

A.
B.
C.
D.