LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 26
Na ilustracji przedstawiony jest zestaw narzędzi przeznaczony do
A.
B.
C.
D.