LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 16
Do której klasy ruchu, według zasad ergonomii, należy ruch palców i nadgarstka?

A.
B.
C.
D.