LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 39
Zabieg hemisekcji zęba 37 wykonuje się w gabinecie

A.
B.
C.
D.