LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 27
Które masy wyciskowe służą do pobierania wycisków dwuwarstwowych?

A.
B.
C.
D.