LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 24
Aby uzyskać zawiesinę stosowaną jako wkładka w leczeniu powikłań ozębnowych pulpopatii, należy zmieszać lek endodontyczny - jodoform

A.
B.
C.
D.