LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 12
Na której ilustracji przedstawiona jest dźwignia Lecluse'a?
A.
B.
C.
D.