LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 32
Jak nazywa się instrument stosowany w leczeniu endodontcznym, przedstawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.