LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 31
Odpady medyczne specjalne należy umieszczać w worku w kolorze

A.
B.
C.
D.