LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
Odpady medyczne skażone są oznaczane kodem

A.
B.
C.
D.