LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 38
Resztki amalgamatu wysokosrebrowego należy wrzucić do worka koloru

A.
B.
C.
D.