LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 8
Do jakiego rodzaju kontroli procesu sterylizacji należy test Sporal A?

A.
B.
C.
D.