LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 12
Które urządzenie służy do oceny dawki promieniowania rentgenowskiego pochłoniętego przez personel w gabinecie stomatologicznym?

A.
B.
C.
D.