LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 13
Do oceny penetracji pary wodnej we wnętrzu bardzo wgłębionych, kapilarnych wsadów podczas procesu sterylizacji służy test

A.
B.
C.
D.