LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 37
Defekt ilościowy szkliwa charakteryzujący się redukcją jego grubości, występujący w postaci dołków, rowków, zmętnień nazywany jest

A.
B.
C.
D.