LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
Wskaż ilustrację przedstawiającą czwartą klasę ubytków próchnicowych według Black'a.
A.
B.
C.
D.