LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 11
Do parafunkcji mogących być przyczyną nabytych wad zgryzu zalicza się

A.
B.
C.
D.