LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 34
Która płaszczyzna przestrzenna przechodzi przez nieparzyste punkty antropometryczne na głowie i dzieli twarz na dwie części: prawą i lewą?

A.
B.
C.
D.