LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 3
Okrągłe podkładki przeznaczone do zaznaczania roboczej długości instrumentu pracującego w kanale to

A.
B.
C.
D.