LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 16
Podczas przyjęcia pacjenta metodą duo strefa asysty znajduje się pomiędzy godzinami

A.
B.
C.
D.