LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 36
Które palce lewej ręki asysty podczas przekazywania instrumentów metodą "podaj - przejmij" pełnią funkcję podającą?

A.
B.
C.
D.