LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 38
Po którym zabiegu należy poinformować pacjenta, że powinien stosować białą dietę przez 7 kolejnych dni?

A.
B.
C.
D.