LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 4
W jaki sposób należy sprawdzić tętno na tętnicy promieniowej?

A.
B.
C.
D.