LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 3
Na opakowaniu preparatu dezynfekcyjnego znajdują się symbole V i F, które oznaczają, że spektrum działania preparatu dezynfekcyjnego obejmuje

A.
B.
C.
D.