LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 3
Za ruch rotacji zewnętrznej kończyny górnej w stawie ramiennym odpowiada mięsień

A.
B.
C.
D.