LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 17
Za ruch prostowania w stawie biodrowym są odpowiedzialne

A.
B.
C.
D.