LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 37
Ruch wyprostu w stawie łokciowym przeciwko sile grawitacji jest uzyskiwany przez skurcz koncentryczny mięśni

A.
B.
C.
D.