LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 14
U 54-letniej pacjentki z obrzękami kończyn dolnych po operacji usunięcia macicy wraz z biodrowymi węzłami limfatycznymi, która 3 miesiące temu zakończyła radioterapię, przeciwwskazane jest

A.
B.
C.
D.