LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 28
U pacjenta z zaawansowaną osteoporozą nie wykonuje się

A.
B.
C.
D.