LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 36
Zastosowanie techniki wibracji podczas masażu kończyn dolnych jest przeciwwskazane w przypadku

A.
B.
C.
D.