LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 38
Ugniatania w masażu klasycznym w celu relaksacyjnym powinny być wykonywane

A.
B.
C.
D.