LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 28
W masażu segmentarnym obowiązuje kierunek

A.
B.
C.
D.