LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
Które stwierdzenie jest zgodne z zasadami wykonywania masażu?

A.
B.
C.
D.