LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 12
Opracowanie okolicy pachwinowej podczas zabiegu manualnego drenażu limfatycznego u pacjenta z pourazowym obrzękiem podudzia ma na celu

A.
B.
C.
D.