LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 32
Rozcieranie klasyczne okolicy stawu wpływa na

A.
B.
C.
D.