LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 19
Siła mięśni badana testem Lovetta została oceniona na 3, co oznacza, że pacjent wykonał ruch czynny

A.
B.
C.
D.