LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 7
Chcąc poprawić warunki ślizgowe w stawie u pacjenta z chorobą zwyrodnieniową i przykurczem w stawie kolanowym, najlepsze efekty zostaną osiągnięte po zastosowaniu masażu

A.
B.
C.
D.