LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
U pacjenta z pourazowym obrzękiem limfatycznym w obrębie stopy i podudzia, po opracowaniu centralnym, wykonuje się kolejno drenaż:

A.
B.
C.
D.