LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 39
Masaż pacjenta z chorobą Scheuermanna (kyfozą młodzieńczą) powinien obejmować

A.
B.
C.
D.