LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 9
Podczas wykonywania masażu klasycznego wskazane jest zastosowanie techniki oklepywania w miejscu występowania

A.
B.
C.
D.