LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 33
W przypadku osłabienia mięśnia ramienno-promieniowego, masażysta chcąc wpłynąć na zwiększenie napięcia tego mięśnia, powinien wykonać

A.
B.
C.
D.