LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 22
W którym przypadku dopuszcza się wykonanie u zawodnika masażu sportowego przez odzież?

A.
B.
C.
D.