LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 6
W celu restytucji powysiłkowej maratończyka w godzinę po zakończeniu biegu należy zastosować

A.
B.
C.
D.