LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS1 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 21
Które stwierdzenie jest zgodne z metodyką wykonywania zabiegu masażu gorącymi kamieniami?

A.
B.
C.
D.