LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 16
Na podstawie oceny w wybranych zakresach według skali Barhel, można stwierdzić, że pacjent
A.
B.
C.
D.