LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 16
Podopieczna po złamaniu kości piszczelowej, z założonym opatrunkiem gipsowym, nie będzie wymagała pomocy przy

A.
B.
C.
D.